Utflyttning

Uppsägning ska ske skriftligt eller via mail. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inledes vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit till oss. Vid dödsfall gäller en månad. Kontakta oss i god tid före utflyttning för att boka tid för besiktning. Lägenheten ska vara utflyttad och städad vid besiktningen.

Om städningen inte är tillfyllest kan du få betala för anlitad städfirma. Städa även balkong, källarförråd, vindsutrymme och garage.

All utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats. Du står för kostnader för onormalt slitage och skador, t e x fettfläckar och hål på tapet.

Alla nycklar ska återlämnas. Vid förlust får du bekosta omläggning av cylindrar och eventuellt lås.