Bo hos oss

Hemförsäkring
Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag. Förvara inte stöldbegärlig egendom i vindskontor eller källarutrymmen. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte föremål direkt mot vägg eller golv.

”Operation märkning”
Märkta föremål är svårsålda! Hos polis och försäkringsbolag kan man kostnadsfritt låna elektriska gravyrpennor eller pennor med s k ”osynligt” bläck. Man får då också en liten skylt att fästa på dörren.

Källsortering – rätt sak på rätt plats!
Viktigt att tänka på när det gäller källsortering är att inte blanda olika material och att förpackningar som slängs är rengjorda. I övrigt följ värdens anvisningar för källsortering.
– Det är särskilt viktigt att miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier etc. läggs på rätt ställe. Finns det inte möjlighet att källsortera i huset, utnyttja de allmänna miljöstationerna istället. Där kan man lämna förpackningar av glas, plast, metall och kartong.

Ohyra
Enlig bestämmelser i hyreslagen måste du omedelbart anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet.

Barnsäkerhet
För småbarn utgör kök, fönster och eluttag de största farorna. Med relativt billiga hjälpmedel kan farorna minskas. Placera farliga köksredskap samt tvätt- och rengöringsmedel oåtkomligt för barnen. Farliga platser för barn kan vara t.ex. tvättstuga, soprum och garage.

Hänsyn till grannar
För att alla som bor i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Tänk på dina grannar om du spelar piano, lyssnar på radio eller ser på TV sent. Undvik att gå med hårda skor inne. Ljudet från t.ex. träskor fortplantar sig till övriga delar av huset. Samma gäller när man borrar eller spikar i väggar. Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbläck. Fåglar skräpar ner, mat faller till marken kan locka till dig råttor.

Skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen. Balkonglådor och vädringsräcken ska sättas upp på balkongens insida och inte ut mot det fria. Husdjur kan vara ett problem. Många människor lider av någon slags allergi eller är rädda för djur.

Sist men inte minst: Tvättstugan lämnar du naturligtvis i samma skick som du själv vill ha den i nästa gång du ska tvätta.