Inflyttning

Vi är glada att se er som hyresgäst.

Hyran betalas månadsvis i förskott till vårt bankgiro 379-1134. Du har rätt till lägenheten 12:00 på inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas att du ska hjälpa oss i denna omvårdnad. Trivseln har stor betydelse. Trivs man i sin omgivning tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Att tänka på innan inflyttning

  • Det är bra att ringa adressändring 020-97 98 99. Därifrån meddelas de flesta centrala myndigheter om att du bytt adress.
  • Beställ flyttning av fast telefoni.
  • Meddela din nya adress till bekanta och arbetsgivare.
  • Beställ övertagande av hushållsel så att det fungerar när du flyttar in. Kontakta Tekniska verken på 0771-25 26 27.

Välkommen!