Hedliden Fastighets AB

Hedliden Fastighets AB är familjeföretag som drivs av familjen Hedliden.
VD för bolaget är Göran Hedliden. Vi har med våra egna fastigheter möjlighet att erbjuda
attraktiva hyreslägenheter i varierande storlek i de centrala delarna av Linköping.
Vi har satt fokus på att arbeta nära dig som hyresgäst.